logo ROG

Ronde Tafel

Your mover

Kiwanis

Rotary

Woon- en dagondersteuning aan volwassen personen met een verstandelijke beperking en/of een lage sociale redzaamheid.

woonondersteuning

luchtfoto

dagondersteuning

RTH

Vrije plaatsen in een gloednieuw gebouw.

Klik op een bolletje

1 / 19
Het nieuwe gebouw op het dagcentrum
2 / 19
3 / 19
Het huidige en nieuwe gebouw
4 / 19
Overdekt terras
5 / 19
Achterzijde
6 / 19
Achterzijde
7 / 19
Kinéruimte
8 / 19
Woon- en eetruimte
9 / 19
Open keuken
10 / 19
Open keuken
11 / 19
Inloop douche
12 / 19
Inloop douche
13 / 19
Aangepaste badkamer
14 / 19
Slaapkamer
15 / 19
Slaapkamer
16 / 19
Slaapkamer
17 / 19
Slaapkamer
18 / 19
Gang
19 / 19
Woonkamer

Bekijk ons nieuw gebouw met 8 kamers voor mensen met een zorgbehoevende beperking. Ook in ons huidige gebouw met 30 kamers en het daaraan verbonden dagcentrum zijn er nog steeds vrije plaatsen beschiktbaar. Lees meer.

KREEFTENSFESTIJN 2018

kreeft

OP ZATERDAG 9 JUNI VANAF 18 UUR

OP ZONDAG 10 JUNI VAN 12 TOT 15 UUR

MOGELIJKHEID TOT UITGEBREID OF BEPERKT MENU

VOOR DE KINDEREN: KINDERMENU

Op zondag zorgt een goochelaar voor animatie voor jong en oud.

WAAR? In Het Fenikshof, Abdijstraat 20 te 1850 Grimbergen

De opbrengst van deze activiteit wordt integraal overgemaakt aan Homevil vzw.

Voor de organisatie van dit evenement kunnen we rekenen op de vrijwillige inzet van: Lions Vilvoorde, Ronde Tafel Grimbergen, Rotary Vilvoorde en de leden van het Steunfonds Homevil vzw en vele sympathisanten.

Homevil is vanaf 2017 'vergunde zorgaanbieder'

Fam

Homevil is een 'vergunde zorgaanbieder'. Concreet betekent dit dat de persoon met een handicap nu zelf zijn budget (PVF) in handen heeft en bij onze voorziening zijn hulp kan inkopen. De persoon met een handicap zal meer kunnen onderhandelen over welke ondersteuning hij wenst en wanneer hij dit wenst. Meer informatie vindt u in de folder en op de website van het Vlaams Agendschap voor Personen met een Handicap www.vaph.be.

VAPH - Persoonsvolgende Financiering

Iedereen moet zijn leven zoveel mogelijk zelf kunnen organiseren, ook als je hiervoor ondersteuning nodig hebt. Deze ondersteuning verschilt van persoon tot persoon. Sommigen hebben alleen hulpmiddelen nodig. Hulpmiddelen zijn bijvoorbeeld aanpassingen aan je wagen om met je handicap toch te kunnen rijden, of aangepaste computersoftware voor blinden en slechtzienden. Anderen rekenen op familie, vrienden of buren of schakelen bepaalde diensten in, zoals thuishulp. En voor nog anderen is gespecialiseerde ondersteuning erg belangrijk. Om voor iedereen de nodige ondersteuning te voorzien, zijn er grote veranderingen nodig. Voorzieningen zullen bijvoorbeeld meer begeleiding en opvang op maat aanbieden. Daarnaast werd de voorbije jaren een nieuw systeem van financiële ondersteuning uitgewerkt, dit heet 'Persoonsvolgende Financiering'. In april 2014 werd daartoe met het decreet 'Persoonsvolgende Financiering' de basis gelegd.

Lees meer.

HOMEVIL vzw , Kursaalstraat 10 1800 Vilvoorde , 02 254 89 10